Most szól:
Vezeti:

NYERJ A TELEKOM VOLT FESZTIVÁL -1. NAPJÁRA BELÉPŐKET!

Nem kell mást tenned, mint velünk játszani, hiszen azok között, akik szavaznak, 8 db belépőt sorsolunk ki Telekom VOLT Fesztivál -1. napjára, a Petőfi Zenei Díjátadóra!

REGISZTRÁLJ ÉS SZAVAZZ!

Szavazni csak egyszeri regisztráció, illetve az azt követő belépés után nyílik lehetőség. Egy alkalommal az összes kategóriára szavazni kell. A szavazás minden nap 00:00-tól 23:59-ig tart, május 20. és június 20. között, tehát minden nap egyszer szavazhattok! A szavazás tisztasága érdekében a rendszer rögzíti a felhasználó IP címét.

2017.06.19 Hétfő . 19:45

Játssz velünk, áruld el, hogy milyen "a Te Voltod"!

Az M2/Petőfi TV nyereményjátékot indít a hivatalos Facebook oldalán, mellyel páros belépőjegyeket nyerhetsz a VOLT Fesztivál -1. napjára, a II. Petőfi Zenei Díjra.

Indul a "Te Voltod” játék! Minden nap kiteszünk az M2/Petőfi TV hivatalos Facebook oldalára egy posztot a tavalyi VOLT Fesztiválról. Kommentben fejezd be ezt a mondatot: "A legjobb nap a VOLT Fesztiválon..."! Várjuk az elképzelt, vagy akár valós élményeiteket . A legmeghatóbb, legviccesebb, legfrappánsabb sztorik írói között 5 páros VIP belépőt sorsolunk ki a VOLT Fesztivál -1. napjára, a II. Petőfi Zenei Díjátadóra.


A történeteiteket pénteken, az adásunk végéig várjuk a Facebookon, sorsolni pedig a szombat esti Én vagyok itt-ben fogunk.


Ez alá a bejegyzés alá várjuk a kommenteket:

Hivatalos játékszabályzat: A Te Voltod (2017. június 19-24.)


A Játék szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: „Szervező”).


A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”), megfelel a VOLT Fesztivál Házirendjében foglalt valamennyi előírásnak, valamint a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


A Játék időtartama
A Játékot 2017. június 19. 21 óra és 2017. június 24. 18 óra között rendezi meg a Szervező.


A Játék menete
A Játékra az M2/Petőfi TV hivatalos Facebook oldalán keresztül lehet jelentkezni a Jelentkező által elképzelt vagy már átélt legjobb VOLT Fesztiválos élmény leírásával. A Jelentkezőnek az adott napon posztolt bejegyzés alá kell kommentben megírnia az M2/Petőfi TV hivatalos Facebook oldalára, hogy számára milyen a "Legjobb nap a VOLT Fesztiválon...". A történetek között a Játék szervezői állítanak fel rangsort. A Játékot az a Jelentkező nyeri, akinek úgy ítélik meg a Játék szervezői, hogy a legfrappánsabb a története. A nyertes cím és a Nyeremény elnyerésének feltétele, hogy a Jelentkezővel 2017. június 25. reggel 8 és délután 4 óra között az M2/Petőfi TV stábja fel tudja venni a kapcsolatot Facebookon keresztül.


Az M2/Petőfi TV hivatalos Facebook oldalát felkeresők az aznap közzétett poszt alá kommentben leírják az elképzelt vagy már megtörtént legjobb VOLT Fesztiválos történetüket a Játék időtartama alatt.


A legjobbnak ítélt történetet író játékos Facebook accountjának jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a játékos válaszolt.

Az MTVA a nyertes személyi adatait (név, személyi igazolványszám) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg.

A Szervező 5 fő nyertest illetve 10 fő pótnyertest választ ki (utóbbiakat arra az esetre, ha a fentiek szerinti a nyertes definiálása vagy a vele való kapcsolatfelvétel sikertelen, vagy a nyertes nem működik együtt).


Nyeremények
A Játék nyertese egy páros belépőjegyet nyer a II. Petőfi Zenei Díjra, a VOLT Fesztivál mínusz egyedik napjára. Az M2/Petőfi TV stábja 2017. június 25-én reggel 8 és délután 4 óra között 5 szerencsést értesít a nyereményről.


Adatkezelés
A Játékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játékos facebook oldalán keresztül jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel.


A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott facebook accountjában szereplő adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, a nyeremények kézbesítése céljából a VOLT Produkció Kft-nek, illetve a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-nek továbbítsa.


A Játékos a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból elsősorban írásban kérheti a következő címen: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.), vagy adatvedelem@mtva.hu. Az adatkezelés jogalapja a Játékos engedélye. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.


A Játékos a regisztráció elküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzétehet. Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.


Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 93729/2016.


Az MTVA adatkezelési nyilatkozata ITT található.


Vegyes rendelkezések
A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. 
Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.